“ӨЧИЛ” СОНИН ДАХИН ХЭВЛЭГДЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Story Highlights
  • Knowledge is power
  • The Future Of Possible
  • Hibs and Ross County fans on final
  • Tip of the day: That man again
  • Hibs and Ross County fans on final
  • Spieth in danger of missing cut

Хорих ангид явуулж буй нийгмийн ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх, хоригдолд мэдлэг, мэдээлэл олгож, хоригдлын бүтээсэн бүтээл, бүтээлч санал санаачлагыг дэмжин сурталчилах зорилгоор ХЯЭА-наас эрхлэн гаргадаг “Өчил” сонинг 2020 оны нэгдүгээр улирлаас эрхлэн нийтэлж эхэллээ.

Back to top button