Иргэд хүлээж авах хуваарь

Д/дОвог нэрАлбан тушаалХүлээн авах хуваарь
    1Хурандаа
Б.Батжаргал
Газрын даргаАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    2Хошууч
Б.Ганзориг
Цагдан хорих байрны даргаАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    3 М.НарантуяаАхлах нягтлан бодогчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    4Дэслэгч
П.Үнэнбат
Сургалт, хүний нөөц,  хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэнАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    5Дэслэгч
Б.Норолхоо
Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    6 Дэслэгч
А.Жамбалсүрэн
Хөрихөөс өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    7Дэслэгч
Б.Бадам
45 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    8Дэслэгч
Ц.Дайриймаа
46 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    9Дэслэгч
Б.Лхагвазагд
47 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
  10Дэслэгч
Ч.Энхбаяр
48 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
Back to top button